สักปิดศีรษะล้าน
ที่ไหนดี

 

ขั้นตอนการสักแบบ
งานดอทสกินเฮด SMP

มี 3 ขั้นตอน
ตามมาตรฐานสากล ดังนี้

ครั้งที่1 เป็นขั้นตอนการดอทจุดสี เพื่อปรับสภาพฐานผิวให้เหมือน และใกล้เคียงกับฐานผมโดยรอบ

ครั้งที่2 เป็นการดอทเพิ่มมิติ ความเข้ม และความคมชัดของงาน เพื่อความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น

ครั้งที่3 ตรวจรายละเอียดความกลมกลืนโดยรวมทั้งหมด ก่อนทำการสักจะมีการทายาชาอย่างดี ชนิดครีม เพื่อป้องกัน และไร้ความกังวลในเรื่องความเจ็บ 45-60 นาที ก่อนเริ่มงานสักทุกครั้ง หลังหมดฤทธิ์ยาชา อาจรู้สึกแสบเล็กน้อย ราว 1-2 ชั่วโมง

สักปิดศีรษะล้านที่ไหนดี

 

ขั้นตอน การสักแบบ งานดอทสกินเฮด SMP

มี 3 ขั้นตอนตามมาตรฐานสากล ดังนี้

ครั้งที่1 เป็นขั้นตอนการดอทจุดสี เพื่อปรับสภาพฐานผิวให้เหมือนและใกล้เคียงกับฐานผมโดยรอบ

ครั้งที่2 เป็นการดอทเพิ่มมิติ ความเข้ม และความคมชัดของงาน เพื่อความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น

ครั้งที่3 ตรวจรายละเอียดความกลมกลืนโดยรวมทั้งหมด ก่อนทำการสักจะมีการทายาชาอย่างดี ชนิดครีม เพื่อป้องกันและไร้ความกังวลในเรื่องความเจ็บ 45-60 นาที ก่อนเริ่มงานสักทุกครั้ง หลังหมดฤทธิ์ยาชา อาจรู้สึกแสบเล็กน้อย ราว 1-2 ชั่วโมง

เรามีระดับความลึก
ในการลงสี
ที่ไม่กระทบกระเทือน
ต่อรากผมเดิมที่มี
สีจึงมีระยะเวลา
ติดผิวนานประมาณ 3-6 ปี
ซึ่งแตกต่างจากวิธีการสัก
ชนิดอื่นตามร่างกาย

เรามีระดับความลึกในการลงสี
ที่ไม่กระทบกระเทือนต่อรากผมเดิมที่มี
สีจึงมีระยะเวลาติดผิวนานประมาณ 3-6 ปี
ซึ่งแตกต่างจากวิธีการสักชนิดอื่นตามร่างกาย

สีและอุปกรณ์เฉพาะทาง

    เรานำเข้าสีสักเฉพาะทาง มาจากประเทศเยอรมัน ได้มาตรฐานความปลอดภัยยุโรป ISO 2000 และอุปกรณ์ที่ใช้ สะอาด ปลอดภัย ผ่านการฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะเข็มสักใช้เข็มใหม่ทุกครั้ง ไม่มีประวัติการแพ้ หรือติดเชื้อใดไปจากสถาบันฯ

.

สีและอุปกรณ์เฉพาะทาง

    เรานำเข้าสีสักเฉพาะทางมาจากประเทศเยอรมัน ได้มาตรฐานความปลอดภัยยุโรป ISO 2000 และอุปกรณ์ที่ใช้ สะอาด ปลอดภัย ผ่านการฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะเข็มสักใช้เข็มใหม่ทุกครั้ง ไม่มีประวัติการแพ้ หรือติดเชื้อใดไปจากสถาบันฯ

.

ผลลัพธ์
อาจมีการเปลี่ยนไป
แล้วแต่บุคคล

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนไป แล้วแต่บุคคล

สักสกินเฮดร้านไหนดี

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน
ต้องการสักสกินเฮด SMP
Scalp Hairline Center
โทรปรึกษา อ.เอ้ Swan

สกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน
หน้าผากกว้าง ต้องการสักสกินเฮด
Scalp Hairline Center
โทรปรึกษา อ.เอ้ Swan

สถาบันสอนสักไรผมสากล, สถาบันสอนสักคิ้วสากล, สถาบันออกแบบไรผมสากล, สถาบันออกแบบคิ้วสากล, ร้านสักไรผมที่ดีที่สุด, ร้านสักคิ้ว 3 มิติที่ดีที่สุด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ร้านสักไรผมที่ดีที่สุด
สาขากรุงเทพมหานคร
Scalp Hairline Center
by อ.เอ้ Swan

สักปิดหัวล้าน

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ต้องการสักสกินเฮด
ต้องการสักปิดศีรษะล้าน
Scalp Hairline Center
โทรปรึกษา อ.เอ้ Swan

สักสกินเฮด SMP

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน
ต้องการสักสกินเฮด
Scalp Hairline Center
โทรปรึกษา อ.เอ้ Swan

สักสกินเฮด SMP

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ต้องการสักสกินเฮด
ต้องการสักปิดศีรษะล้าน
Scalp Hairline Center
โทรปรึกษา อ.เอ้ Swan

ต้องการสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ร้านสักสกินเฮดที่ดีที่สุด
สาขาพิษณุโลก
Scalp Hairline Center
by อ.เอ้ Swan

สักไรผมแก้ปัญหาศีรษะล้าน, สักไรผมเพิ่มผมหนา, อยากมีไรผม, สักไรผมปิดผมบาง, ต้องการสักไรผม, อยากได้ไรผม

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ร้านสักไรผมที่ดีที่สุด
สาขาพิษณุโลก
Scalp Hairline Center
by อ.เอ้ Swan

ร้านสักสกินเฮดฝีมือดี

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักสกินเฮด SMP
ร้านสักสกินเฮดฝีมือดี
Scalp Hairline Center
by อ.เอ้ Swan

สักปิดศีรษะล้านร้านไหนดี

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักสกินเฮด SMP
สักปิดศีรษะล้านร้านไหนดี
Scalp Hairline Center
by อ.เอ้ Swan

การแก้ปัญหาศีรษะล้าน

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักสกินเฮด SMP
การแก้ปัญหาศีรษะล้าน
Scalp Hairline Center
by อ.เอ้ Swan

สักปิดหัวล้าน

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักปิดหัวล้าน โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
มือหนึ่ง ในประเทศไทย
Scalp Hairline Center
by อ.เอ้ Swan

การสักสกินเฮดที่ดีที่สุด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ร้านสักสกินเฮดที่ดีที่สุด
สาขากรุงเทพมหานคร
Scalp Hairline Center
by อ.เอ้ Swan

ผมบางและศีรษะล้าน, ต้องการทำไรผม, ร้านสักไรผมที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหน, สักไรผมเพิ่มผมหนา, สถาบันสอนและออกแบบไรผมสากล, สอนสักไรผม, สักไรผม

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน
หน้าผากกว้าง ต้องการสักสกินเฮด
Scalp Hairline Center
โทรปรึกษา อ.เอ้ Swan

สกินเฮดยอดนิยม

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน
สักปิดหัวล้านที่ไหนดี
Scalp Hairline Center
by อ.เอ้ Swan

สักปิดหัวล้านที่ไหนดี

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน
สักปิดหัวล้านที่ไหนดี
Scalp Hairline Center
by อ.เอ้ Swan

สกินเฮดปิดหัวล้าน

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

ปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน
แก้ไขด้วยการสักสกินเฮด
Scalp Hairline Center
by อ.เอ้ Swan

    เราสนุกตื่นเต้น กับทุกๆขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์ ในทุกผลงาน จากประสบการณ์หลายปีที่ได้พัฒนา เรียนรู้ หลากหลายปัญหาที่เราพบเจอ วันนี้ เราจึงเลือกสรร สิ่งที่ใช่ และ ดีที่สุด ให้กับคุณ… เพราะ รอยยิ้ม และ ความสุขแห่งความพึงพอใจ คือ ผลลัพธ์ที่เราต้องการ ®

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน…

ในความไว้วางใจ
ที่มอบให้เราเป็นผู้สร้างฝัน
และแบ่งปันความสุขให้กับคุณ

เรามีความตั้งใจ
และเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

อ.เอ้ Scalp Hairline Center

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน…

ในความไว้วางใจ ที่มอบให้เราเป็นผู้สร้างฝัน และแบ่งปันความสุขให้กับคุณ

เรามีความตั้งใจ และเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

อ.เอ้ Scalp Hairline Center

ร้านสักไรผมที่รับบัตรเครดิต

งานดอทสกินเฮด SMP