หมวดหมู่บริการของเรา

ผ่านการอบรม เรียนรู้ด้าน สุขอนามัย

จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้เรื่อง กฎหมาย ในการสักตามร่างกาย

และ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ได้มาตรฐาน (อย.) ที่ถูกกฏหมาย

แจ้งเตือน!!!

สำหรับผู้มารับบริการที่มีโรคประจำตัว เช่น

โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคโลหิตไหลไม่หยุด

โรคลมชัก โรคเบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

รวมถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ควรใช้บริการสักผิวหนัง

ID @Line

.

SCALP

.

HAIRLINE

.

CENTER

ศิลปะ ที่ลงตัว และปลอดภัย

สร้างคุณค่าทางด้านจิตใจให้กับคุณ!

Mobile: 087-7305675, 090-3234085

Scalp International Certificates

สถาบันสอน ออกแบบ และบริการสักไรผม สักสกินเฮดยอดนิยม

สักไรผมปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ สักไรผมปรับทรงหน้าผาก สักไรผมแก้ปัญหาผมบาง

สักหนวด เครา จอน และท้ายทอย สักคิ้ว 3 มิติ สักขอบตา และสักปากชมพู

คิดค้น สร้างสรรค์ ทุกผลงานอย่างปราณีต โดย อาจารย์ เอ้ Swan

ภาพในงาน World Scalp Micropigmentation Award at Orlando, Florida USA

ได้รับรางวัล

ศิลปินแห่งเอเชีย ปี 2562 (ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

 

Asia Artist Of the Year 2019 Award

at Orlando, Florida USA

World Scalp Micropigmentation Award

 

2019 WSMPA

Hairloss-Alopecia-Baldness-Scars-TREAMENT

Creating Dreams

& Building Heart

 

งานสักกึ่งการแพทย์

เพื่อรักษาช่วยเหลือ

ผู้ที่มีอาการป่วยเป็น

โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ

หรือ ที่เรียกว่า

Alopecia Areata

การสักสร้างสุข

 

ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ

ในการเป็นผู้นำศิลปะการสัก

มาประยุกต์ใช้เพื่อ

ก่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น

หลังการสักทรงสกินเฮด SMP

Power of SMP (Scalp Micropigmentation)

Eyebrows Permanent

Makeup Contest

THAILAND

 

เป็น 1 ในคณะกรรมการ

การตัดสิน ประกวดแข่งขัน

การสักคิ้ว สักปาก

สักขอบตา และ การแต่งหน้า

ระดับ International

รางวัลคุณธรรมดีเด่น

"คชปักษา"

รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2017

The Person of the year 2017 Award

ภาพส่วนหนึ่งของงาน "สักทรงสกินเฮด SMP"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน "สักปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน "สักไรผมปรับทรงหน้าผาก" (ช-ญ)

ภาพส่วนหนึ่งของงาน "สักไรผมแก้ปัญหาผมบาง" (ช-ญ)

ภาพส่วนหนึ่งของงาน "สักหนวด เครา จอน ท้ายทอย"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน "สักกึ่งการแพทย์เพื่อรักษา โรคผมร่วง Alopecia"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน "แก้ปัญหาผลงานเสียจากที่อื่น"

ภาพส่วนหนึ่งของการชื่นชมผลงานจาก "ลูกค้าต่างประเทศ"

ภาพส่วนหนึ่งของการชื่นชมผลงานจาก "ลูกค้าในประเทศ"

Scalp Hairline Center
สถาบันสอนสักไรผม สักสกินเฮด
และคิ้ว สากล แห่งประเทศไทย
By Master Swan Pornsawan

คิดค้น สร้างสรรค์ ทุกผลงาน
โดย อาจารย์ เอ้ Swan

หมวดหมู่บริการของเรา

ผ่านการอบรม เรียนรู้
ด้าน สุขอนามัย

จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เรียนรู้เรื่อง กฎหมาย
ในการสักตามร่างกาย
และ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐาน (อย.)
ที่ถูกกฏหมาย

แจ้งเตือน!!!
สำหรับผู้มารับบริการ
ที่มีโรคประจำตัว เช่น
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
โรคโลหิตไหลไม่หยุด
โรคลมชัก โรคเบาหวาน
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
รวมถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ควรใช้บริการสักผิวหนัง

ID @Line

SCALP HAIRLINE CENTER

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที

ศิลปะ ที่ลงตัว และปลอดภัย

สร้างคุณค่าทางด้านจิตใจให้กับคุณ!

Mobile:
087-7305675
090-3234085

Scalp International Certificates

สถาบันสอน ออกแบบ และบริการสักไรผม
สักสกินเฮดยอดนิยม
สักไรผมปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ
สักไรผมปรับทรงหน้าผาก
สักไรผมแก้ปัญหาผมบาง
สักหนวด เครา จอน และท้ายทอย
สักคิ้ว 3 มิติ สักขอบตา และสักปากชมพู

คิดค้น สร้างสรรค์
ทุกผลงานอย่างปราณีต
โดย อาจารย์ เอ้ Swan

ภาพในงาน World Scalp Micropigmentation Award at Orlando, Florida USA

ได้รับรางวัล

ศิลปินแห่งเอเชีย ปี 2562

(ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

 

Asia Artist Of the Year 2019 Award

at Orlando, Florida USA

World Scalp Micropigmentation Award

 

2019 WSMPA

Hairloss - Alopecia

Baldness - Scars

TREAMENT

Creating Dreams

& Building Heart

งานสักกึ่งการแพทย์

เพื่อรักษาช่วยเหลือ

ผู้ที่มีอาการป่วยเป็น

โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ

หรือ ที่เรียกว่า

Alopecia Areata

การสักสร้างสุข

ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ

ในการเป็นผู้นำศิลปะการสัก

มาประยุกต์ใช้เพื่อ

ก่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น

หลังการสัก

ทรงสกินเฮด SMP

Power of SMP

(Scalp Micropigmentation)

Eyebrows Permanent

Makeup Contest

THAILAND

 

เป็น 1 ในคณะกรรมการ

การตัดสิน ประกวดแข่งขัน

การสักคิ้ว สักปาก

สักขอบตา และ การแต่งหน้า

ระดับ International

รางวัลคุณธรรมดีเด่น

คชปักษา

รางวัลบุคคลดีเด่น

แห่งปี 2017

The Person of the year 2017 Award

ภาพส่วนหนึ่งของงาน

"สักทรงสกินเฮด SMP"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน

"สักปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน

"สักไรผมปรับทรงหน้าผาก" (ช-ญ)

ภาพส่วนหนึ่งของงาน

"สักไรผมแก้ปัญหาผมบาง" (ช-ญ)

ภาพส่วนหนึ่งของงาน

"สักหนวด เครา จอน ท้ายทอย"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน

"สักกึ่งการแพทย์เพื่อรักษา

โรคผมร่วง Alopecia"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน

"แก้ปัญหาผลงานเสียจากที่อื่น"

ภาพส่วนหนึ่งของการชื่นชม

ผลงานจาก "ลูกค้าต่างประเทศ"

ภาพส่วนหนึ่งของการชื่นชม

ผลงานจาก "ลูกค้าในประเทศ"

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแชร์ให้ ครูเอ้ (Master Swan)