หมวดหมู่บริการของเรา

ID @Line

.

SCALP

.

HAIRLINE

.

CENTER

ศิลปะ ที่ลงตัว และปลอดภัย

สร้างคุณค่าทางด้านจิตใจให้กับคุณ!

Mobile: 087-7305675, 090-3234085

ผ่านการอบรม เรียนรู้ด้าน สุขอนามัย

จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้เรื่อง กฎหมาย ในการสักตามร่างกาย

และ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ได้มาตรฐาน (อย.) ที่ถูกกฏหมาย

Scalp International Certificates

สถาบันสอน ออกแบบ และบริการสักไรผม สักสกินเฮดยอดนิยม

สักไรผมปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ สักไรผมปรับทรงหน้าผาก สักไรผมแก้ปัญหาผมบาง

สักหนวด เครา จอน และท้ายทอย สักคิ้ว 3 มิติ สักขอบตา และสักปากชมพู

คิดค้น สร้างสรรค์ ทุกผลงานอย่างปราณีต โดย อาจารย์ เอ้ Swan

ภาพในงาน World Scalp Micropigmentation Award at Orlando, Florida USA

ได้รับรางวัล

ศิลปินแห่งเอเชีย ปี 2562 (ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

 

Asia Artist Of the Year 2019 Award

at Orlando, Florida USA

World Scalp Micropigmentation Award

 

2019 WSMPA

Hairloss-Alopecia-Baldness-Scars-TREAMENT

Creating Dreams

& Building Heart

 

งานสักกึ่งการแพทย์

เพื่อรักษาช่วยเหลือ

ผู้ที่มีอาการป่วยเป็น

โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ

หรือ ที่เรียกว่า

Alopecia Areata

การสักสร้างสุข

 

ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ

ในการเป็นผู้นำศิลปะการสัก

มาประยุกต์ใช้เพื่อ

ก่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น

หลังการสักทรงสกินเฮด SMP

Power of SMP (Scalp Micropigmentation)

Eyebrows Permanent

Makeup Contest

THAILAND

 

เป็น 1 ในคณะกรรมการ

การตัดสิน ประกวดแข่งขัน

การสักคิ้ว สักปาก

สักขอบตา และ การแต่งหน้า

ระดับ International

รางวัลคุณธรรมดีเด่น

"คชปักษา"

รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2017

The Person of the year 2017 Award

ภาพส่วนหนึ่งของงาน "สักทรงสกินเฮด SMP"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน "สักปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน "สักไรผมปรับทรงหน้าผาก" (ช-ญ)

ภาพส่วนหนึ่งของงาน "สักไรผมแก้ปัญหาผมบาง" (ช-ญ)

หมวดหมู่บริการของเรา

ID @Line

.

SCALP

HAIRLINE

CENTER

ศิลปะ ที่ลงตัว และปลอดภัย

สร้างคุณค่าทางด้านจิตใจให้กับคุณ!

087-7305675

090-3234085

ผ่านการอบรม เรียนรู้

ด้าน สุขอนามัย

จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้เรื่อง กฎหมาย

ในการสักตามร่างกาย

และ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ได้มาตรฐาน (อย.)

ที่ถูกกฏหมาย

Scalp International

Certificates

สถาบันสอน ออกแบบ

และบริการสักไรผม

สักสกินเฮดยอดนิยม

สักไรผมปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ

สักไรผมปรับทรงหน้าผาก

สักไรผมแก้ปัญหาผมบาง

สักหนวด สักเครา สักจอน

สักท้ายทอย สักคิ้ว 3 มิติ

สักขอบตา และสักปากชมพู

คิดค้น สร้างสรรค์

ทุกผลงานอย่างปราณีต

โดย อาจารย์ เอ้ Swan

ภาพในงาน World Scalp Micropigmentation
Award at Orlando, Florida USA

ได้รับรางวัล

ศิลปินแห่งเอเชีย ปี 2562

(ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

 

Asia Artist

Of the Year 2019 Award

at Orlando, Florida USA

World Scalp

Micropigmentation Award

2019 WSMPA

Hairloss-Alopecia

Baldness-Scars

TREAMENT

Creating Dreams

& Building Heart

งานสักกึ่งการแพทย์

เพื่อรักษาและช่วยเหลือ

ผู้ที่มีอาการป่วยเป็น

โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ

หรือ ที่เรียกว่า

Alopecia Areata

การสักสร้างสุข

ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ

ในการเป็นผู้นำศิลปะการสัก

มาประยุกต์ใช้เพื่อ

ก่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น

หลังการสักทรงสกินเฮด SMP

Power of SMP

Scalp Micropigmentation

Eyebrows Permanent

Makeup Contest

THAILAND

 

เป็น 1 ในคณะกรรมการ

การตัดสิน ประกวดแข่งขัน

การสักคิ้ว สักปาก สักขอบตา

และ การแต่งหน้า ระดับ

International

รางวัลคุณธรรมดีเด่น

"คชปักษา"

รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2017

The Person of the year 2017 Award

ภาพส่วนหนึ่งของงาน
"สักทรงสกินเฮด SMP"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน
"สักปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ"

ภาพส่วนหนึ่งของงาน
"สักไรผมปรับทรงหน้าผาก"
(ช-ญ)

ภาพส่วนหนึ่งของงาน
"สักไรผมแก้ปัญหาผมบาง"
(ช-ญ)