ประวัติ อาจารย์ เอ้ Swan

ผู้ก่อตั้งสถาบันสอน สักไรผม

และคิ้วสากล แห่งประเทศไทย

Swan Scalp Hairline Center

ศิลปินวาดภาพ งานสัก Body, Tattoo

งานแกะสลัก และงานปั้น

 

จบชั้น ปริญญาตรี

เอกบริหารธุรกิจสาขาการโรงแรม

และ การท่องเที่ยว

จากมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

ปี 2000 - 2010
@- ประกอบกิจการ เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ประเทศฝรั่งเศส

ปี 2011
@- จบหลักสูตรคิ้วลายเส้น 3 มิติ จากสถาบัน Ginza ประเทศจีน
@- เปิดสถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ Swan Beauty แห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก
@- เป็นผู้นำคำว่า สักไรผม มาใช้ในศิลปะกรรมวิธีการสร้างเส้น ฝังสีบนศีรษะ หรือที่เรียกว่า Hairline Tattoo

ปี 2014
@- กรรมการตัดสินการประกวดมิสแกรนด์ไชน่า จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2015
@- กรรมการประกวดแข่งขันสักคิ้ว ภาคเหนือตอนล่าง
@- วิทยากรสอนหลักสูตร ศิลปะการแต่งหน้า ศาสตร์แห่งอาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาสในทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ เขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม จาก สมาคมสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ไชน่า ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2016
@- จัดทำหนังสือประกอบการเรียนการสอน ภายใต้การจดลิขสิทธิ์ ด้านวรรณกรรม เรื่อง เทคนิคการสักไรผม สากล
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการคัดเลือก และ ตัดสิน การประกวด MISS GRAND ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่การเป็น บุคคลต้นแบบ เนื่องในโอกาส 89 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันระดับ International การสักคิ้ว สักตา สักปาก ที่ประเทศจีน

สถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ

เทคนิคการสักคิ้ว 3 มิติ

เรียนการสักไรผม

เรียนการสักไรผมสามมิติ

เทคนิคการสักไรผม

เรียนการสักคิ้ว

ร้านสักไรผม

เทคนิคการสักคิ้ว 3D

เรียนการสักคิ้วสามมิติ

ร้านสักคิ้ว 3D

สถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ, สักไรผม, สักคิ้วถาวร, สักคิ้ว 3 มิติ

ประวัติ

อาจารย์ เอ้ Swan

ผู้ก่อตั้งสถาบันสอน สักไรผม
และคิ้วสากล แห่งประเทศไทย

.

Swan Scalp Hairline Center

ศิลปินวาดภาพ งานสัก
Body, Tattoo
งานแกะสลัก และงานปั้น

.

จบชั้นปริญญาตรี
เอกบริหารธุรกิจ สาขา
การโรงแรม และ การท่องเที่ยว
จากมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

ปี 2000 - 2010
@- ประกอบกิจการ เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ประเทศฝรั่งเศส

ปี 2011
@- จบหลักสูตรคิ้วลายเส้น 3 มิติ จากสถาบัน Ginza ประเทศจีน
@- เปิดสถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ Swan Beauty แห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก
@- เป็นผู้นำคำว่า สักไรผม มาใช้ในศิลปะกรรมวิธีการสร้างเส้น ฝังสีบนศีรษะ หรือที่เรียกว่า Hairline Tattoo

ปี 2014
@- กรรมการตัดสินการประกวดมิสแกรนด์ไชน่า จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2015
@- กรรมการประกวดแข่งขันสักคิ้ว ภาคเหนือตอนล่าง
@- วิทยากรสอนหลักสูตร ศิลปะการแต่งหน้า ศาสตร์แห่งอาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาสในทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ เขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม จาก สมาคมสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ไชน่า ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2016
@- จัดทำหนังสือประกอบการเรียนการสอน ภายใต้การจดลิขสิทธิ์ ด้านวรรณกรรม เรื่อง เทคนิคการสักไรผม สากล
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการคัดเลือก และ ตัดสิน การประกวด MISS GRAND ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่การเป็น บุคคลต้นแบบ เนื่องในโอกาส 89 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันระดับ International การสักคิ้ว สักตา สักปาก ที่ประเทศจีน

สถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ

เทคนิคการสักคิ้ว 3 มิติ

เรียนการสักไรผม

เรียนการสักไรผมสามมิติ

เทคนิคการสักไรผม

เรียนการสักคิ้ว

ร้านสักไรผม

เทคนิคการสักคิ้ว 3D

เรียนการสักคิ้วสามมิติ

ร้านสักคิ้ว 3D

สถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ, สักไรผม, สักคิ้วถาวร, สักคิ้ว 3 มิติ

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแชร์ให้ ครูเอ้ (Master Swan)