ความต่างของคิ้ว 3 มิติกับ 6 มิติ

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแชร์ให้ ครูเอ้ (Master Swan)