ได้รับรางวัล ศิลปินแห่งเอเชีย ปี 2562

(ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

Asia Artist Of the Year 2019 Award

at Orlando, Florida USA

World Scalp Micropigmentation Award

 

2019 WSMPA

ภาพในงาน

World Scalp Micropigmentation

Award at Orlando, Florida USA

ได้รับรางวัล

ศิลปินแห่งเอเชีย ปี 2562

(ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

 

Asia Artist

Of the Year 2019 Award

at Orlando, Florida USA

World Scalp Micropigmentation Award

 

2019 WSMPA

ภาพในงาน World Scalp

Micropigmentation Award

at Orlando, Florida USA

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแชร์ให้ ครูเอ้ (Master Swan)