ผู้เรียนจบหลักสูตร

Hairline Tattoo Master Class

 

จากสถาบัน Scalp Hairline Center

 

Miss Kanya Kamphino

คอร์สเรียนสักไรผม

สักตอผม 3 มิติ

สักสกินเฮด

แก้ปัญหาผมบาง ศีรษะล้าน

เน้นฝึกสอนปฏิบัติกับหุ่นจริง

สอนโดย ครูเอ้ Master Swan

SMP Private Class

Mr.Isaac Lartey (Student)

From Ghana

สอนสักไรผม สักสกินเฮด SMP

คอร์สสอนสักตอผมเสมือนสกินเฮดจริง เน้นฝึกสอนปฏิบัติกับหุ่นจริง

SMP Trainning THAILAND

Sandra From Indonesia

SMP Expert Course 19-20 November

คอร์สสอนสักตอผมเสมือนสกินเฮดจริง เน้นฝึกสอนปฏิบัติกับหุ่นจริง

Mr. Wong Kai Kin ( Student From Singapore ?? )

ผู้เรียนจบหลักสูตร

Hairline Tattoo Master Class

 

จากสถาบัน

Scalp Hairline Center

 

Miss Kanya Kamphino

คอร์สเรียนสักไรผม
สักตอผม 3 มิติ
สักสกินเฮด
แก้ปัญหาผมบาง ศีรษะล้าน

เน้นฝึกสอนปฏิบัติกับหุ่นจริง
สอนโดย ครูเอ้ Master Swan

SMP Private Class

Mr.Isaac Lartey (Student)

From Ghana

สอนสักไรผม สักสกินเฮด SMP

คอร์สสอนสักตอผม

เสมือนสกินเฮดจริง

เน้นฝึกสอนปฏิบัติกับหุ่นจริง

SMP Trainning THAILAND

Sandra From Indonesia

SMP Expert Course

19-20 November

คอร์สสอนสักตอผม

เสมือนสกินเฮดจริง

เน้นฝึกสอนปฏิบัติกับหุ่นจริง

Mr. Wong Kai Kin

( Student From Singapore ?? )

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแชร์ให้ ครูเอ้ (Master Swan)