SMP Expert Course 19-20 November

คอร์สสอนสักตอผมเสมือนสกินเฮดจริง เน้นฝึกสอนปฏิบัติกับหุ่นจริง

Mr. Wong Kai Kin ( Student From Singapore 🇸🇬 )

SMP Expert Course

19-20 November

คอร์สสอนสักตอผม

เสมือนสกินเฮดจริง

เน้นฝึกสอนปฏิบัติกับหุ่นจริง

Mr. Wong Kai Kin

( Student From Singapore 🇸🇬 )