ประวัติ อาจารย์ เอ้ Swan

ผู้ก่อตั้งสถาบันสอน สักไรผมและคิ้วสากล แห่งประเทศไทย

Scalp Hairline Center

ศิลปินวาดภาพ งานสัก Body, Tattoo งานแกะสลัก และงานปั้น

.

จบชั้นปริญญาตรีเอกบริหารธุรกิจสาขาการโรงแรม

และการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

เทคนิกการสักสกินเฮด

ปี 2000 - 2010
@- ประกอบกิจการ เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ประเทศฝรั่งเศส

ปี 2011
@- จบหลักสูตรคิ้วลายเส้น 3 มิติ จากสถาบัน Ginza ประเทศจีน
@- เปิดสถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ Swan Beauty แห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก
@- เป็นผู้นำคำว่า สักไรผม มาใช้ในศิลปะกรรมวิธีการสร้างเส้น ฝังสีบนศีรษะ หรือที่เรียกว่า Hairline Tattoo

ปี 2014
@- กรรมการตัดสินการประกวดมิสแกรนด์ไชน่า จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2015
@- กรรมการประกวดแข่งขันสักคิ้ว ภาคเหนือตอนล่าง
@- วิทยากรสอนหลักสูตร ศิลปะการแต่งหน้า ศาสตร์แห่งอาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาสในทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ เขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม จาก สมาคมสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ไชน่า ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2016
@- จัดทำหนังสือประกอบการเรียนการสอน ภายใต้การจดลิขสิทธิ์ ด้านวรรณกรรม เรื่อง เทคนิคการสักไรผม สากล
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการคัดเลือก และ ตัดสิน การประกวด MISS GRAND ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่การเป็น บุคคลต้นแบบ เนื่องในโอกาส 89 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันระดับ International การสักคิ้ว สักตา สักปาก ที่ประเทศจีน

Asia Artist of the Year 2019
Asia Artist of the Year 2019
Asia Artist of the Year 2019

ภาพในงาน

World Scalp Micropigmentation

Award at Orlando, Florida USA

สถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ

เทคนิคการสักคิ้ว 3 มิติ

เรียนการสักไรผม

เรียนการสักไรผมสามมิติ

เทคนิคการสักไรผม

เรียนการสักคิ้ว

ร้านสักไรผม

เทคนิคการสักคิ้ว 3D

เรียนการสักคิ้วสามมิติ

ร้านสักคิ้ว 3D

สถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ, สักไรผม, สักคิ้วถาวร, สักคิ้ว 3 มิติ

ประวัติ

อาจารย์ เอ้ Swan

ผู้ก่อตั้งสถาบันสอน สักไรผม
และคิ้วสากล แห่งประเทศไทย

.

Scalp Hairline Center

ศิลปินวาดภาพ งานสัก
Body, Tattoo
งานแกะสลัก และงานปั้น

.

จบชั้นปริญญาตรี
เอกบริหารธุรกิจ สาขา
การโรงแรม และ การท่องเที่ยว
จากมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

ปี 2000 - 2010
@- ประกอบกิจการ เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ประเทศฝรั่งเศส

ปี 2011
@- จบหลักสูตรคิ้วลายเส้น 3 มิติ จากสถาบัน Ginza ประเทศจีน
@- เปิดสถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ Swan Beauty แห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก
@- เป็นผู้นำคำว่า สักไรผม มาใช้ในศิลปะกรรมวิธีการสร้างเส้น ฝังสีบนศีรษะ หรือที่เรียกว่า Hairline Tattoo

ปี 2014
@- กรรมการตัดสินการประกวดมิสแกรนด์ไชน่า จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2015
@- กรรมการประกวดแข่งขันสักคิ้ว ภาคเหนือตอนล่าง
@- วิทยากรสอนหลักสูตร ศิลปะการแต่งหน้า ศาสตร์แห่งอาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาสในทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ เขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม จาก สมาคมสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ไชน่า ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2016
@- จัดทำหนังสือประกอบการเรียนการสอน ภายใต้การจดลิขสิทธิ์ ด้านวรรณกรรม เรื่อง เทคนิคการสักไรผม สากล
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการคัดเลือก และ ตัดสิน การประกวด MISS GRAND ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่การเป็น บุคคลต้นแบบ เนื่องในโอกาส 89 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันระดับ International การสักคิ้ว สักตา สักปาก ที่ประเทศจีน

Asia Artist of the Year 2019
Asia Artist of the Year 2019
Asia Artist of the Year 2019

ภาพในงาน

World Scalp Micropigmentation

Award at Orlando, Florida USA

สถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ

เทคนิคการสักคิ้ว 3 มิติ

เรียนการสักไรผม

เรียนการสักไรผมสามมิติ

เทคนิคการสักไรผม

เรียนการสักคิ้ว

ร้านสักไรผม

เทคนิคการสักคิ้ว 3D

เรียนการสักคิ้วสามมิติ

ร้านสักคิ้ว 3D

สถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ, สักไรผม, สักคิ้วถาวร, สักคิ้ว 3 มิติ