สักสกินเฮด

งานดอทสกินเฮด SMP

ดอทสกินเฮด SMP   ขั้นตอนการสักแบบ ดอทสกินเฮด SMP มี 3 ขั้นตอน ตามมาตรฐานสากล ดังนี้ ครั้งที่1 เป็นขั้นตอนการดอทจุดสี เพื่อปรับสภาพฐานผิวให้เหมือน และใกล้เคียงกับฐานผมโดยรอบ ครั้งที่2 เป็นการดอทเพิ่มมิติ ความเข้ม และความคมชัดของงาน เพื่อความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น ครั้งที่3 ตรวจรายละเอียดความกลมกลืนโดยรวมทั้งหมด ก่อนเริ่มงานสักทุกครั้ง ดอทสกินเฮด SMP   ขั้นตอน การสักแบบ ดอทสกินเฮด SMP มี 3 ขั้นตอนตามมาตรฐานสากล ดังนี้ ครั้งที่1 เป็นขั้นตอนการดอทจุดสี เพื่อปรับสภาพฐานผิวให้เหมือนและใกล้เคียงกับฐานผมโดยรอบ ครั้งที่2 เป็นการดอทเพิ่มมิติ ความเข้ม และความคมชัดของงาน เพื่อความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น ครั้งที่3 ตรวจรายละเอียดความกลมกลืนโดยรวมทั้งหมด ก่อนเริ่มงานสักทุกครั้ง เรามีระดับความลึก ในการลงสี ที่ไม่กระทบกระเทือน ต่อรากผมเดิมที่มี สีจึงมีระยะเวลา ติดผิวนานประมาณ 3-6 ปี ซึ่งแตกต่างจากวิธีการสัก ชนิดอื่นตามร่างกาย…