รวมภาพผลงาน “สักไรผม”

รวมภาพผลงาน "สักไรผม"

รวมภาพ
ความประทับใจ
จาก “ลูกค้า”

รวมภาพความประทับใจจาก "ลูกค้า"

ร้านสักไรผมที่รับบัตรเครดิต

MASTER
Swan Pornsawan

Learn and Understand the problems of the others by  your heart..

Then, you will become the Great Creator For the others Dreams

Welcome to
the wings of Swan

“เพียงแค่คุณมีหัวใจ
ที่จะมองเห็น และ
เข้าใจปัญหาของผู้อื่น..

คุณก็พร้อมที่จะสัมผัส
และรับรู้ถึงความสุข
ของการเป็นผู้สร้างฝัน
ให้กับตนเองและผู้อื่นได้”

ยินดีต้อนรับ
สู่อ้อมปีกแห่ง Swan

MASTER : Swan Pornsawan

Learn and Understand the problems of the others by  your heart..

Then, you will become the Great Creator For the others Dreams

Welcome to the wings of Swan

“เพียงแค่คุณมีหัวใจที่จะมองเห็น และเข้าใจปัญหาของผู้อื่น..

คุณก็พร้อมที่จะสัมผัส

และรับรู้ถึงความสุขของการเป็นผู้สร้างฝันให้กับตนเองและผู้อื่นได้”

ยินดีต้อนรับสู่อ้อมปีกแห่ง Swan

ผลงานสักศีรษะล้าน
อย่างมืออาชีพ
by MASTER:
Sophie Chanya

ผลงาน สักศีรษะล้าน อย่างมืออาชีพ

by MASTER : Sophie Chanya

.

สักไรผม
สักสกินเฮดยอดนิยม
สักปิดแผลที่หัว
นำความมั่นใจกลับมา
ให้คุณในทันทีหลังทำ!

 

     การ สักไรผม คือ การใช้ศิลปะลายเส้น เสมือนผมจริง เพื่อปกปิดอำพราง ปัญหาผมบาง ผมร่วง หน้าผากกว้างศีรษะล้าน เพิ่มจอน เติมเต็มหนวดเครา รวมถึงการปกปิดทุกรอยแผลเป็นที่ศีรษะ ด้วยเทคนิควิธีการฝังสี ลงบนผิวหนังในระดับความลึกที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ หรือกระทบกระเทือน ต่อเส้นผมเดิมที่มีอยู่ ด้วยสีที่มีคุณภาพมาตราฐาน การรับรองความปลอดภัย จากยุโรป สามารถผ่านสแกน MRI ได้ และงานจะออกมา สวยเนียนกลมกลืน ดูเป็นธรรมชาติ ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ฝีมือ ของ ช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์มาหลายปี เท่านั้น ถือเป็นอีกหนึ่ง หนทางเลือก สำหรับผู้ที่ผิดหวัง ทุกกรรมวิธีการ หรือทดลองใช้ ทุกผลิตภัณฑ์ ในการพยายามสร้าง หรือ ปลูกเส้นผมธรรมชาติแต่ ไม่ได้ผล..!

.

สักไรผม สักสกินเฮดยอดนิยม สักปิดแผลที่หัว

นำความมั่นใจกลับมาให้คุณในทันที…หลังทำ!

 

     การ สักไรผม คือ การใช้ศิลปะลายเส้น เสมือนผมจริง เพื่อปกปิดอำพราง ปัญหาผมบาง ผมร่วง หน้าผากกว้างศีรษะล้าน เพิ่มจอน เติมเต็มหนวดเครา รวมถึงการปกปิดทุกรอยแผลเป็นที่ศีรษะ ด้วยเทคนิควิธีการฝังสี ลงบนผิวหนังในระดับความลึกที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆหรือกระทบกระเทือนต่อเส้นผมเดิมที่มีอยู่ ด้วยสีที่มีคุณภาพมาตราฐานการรับรองความปลอดภัยจากยุโรป สามารถผ่านสแกน MRI ได้ และงานจะออกมา สวยเนียนกลมกลืน ดูเป็นธรรมชาติ ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ฝีมือ ของ ช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์มาหลายปี เท่านั้น

 

ถือเป็นอีกหนึ่ง หนทางเลือก สำหรับผู้ที่ผิดหวัง ทุกกรรมวิธีการ

หรือทดลองใช้ ทุกผลิตภัณฑ์ ในการพยายามสร้าง หรือ ปลูกเส้นผมธรรมชาติแต่ ไม่ได้ผล..!

สักพรางรอยแผลเป็นที่หัว

สักอำพรางรอยแผลเป็นที่ศีรษะ

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักอำพรางรอยแผลเป็นที่ศีรษะ

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักปิดหัวล้านมืออาชีพ

สักปิดศีรษะล้านมืออาชีพ

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักปิดศีรษะล้านมืออาชีพ

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักเพิ่มผมหนา

สักเพิ่มผมหนา

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักเพิ่มผมหนา

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักปรับทรงหน้าผาก

สักปรับทรงหน้าผาก

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักปรับทรงหน้าผาก

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

ผลงาน
สักสกินเฮดยอดนิยม
by MASTER:
Sophie Chanya

ผลงาน สักสกินเฮดยอดนิยม

by MASTER : Sophie Chanya

สักสกินเฮด
SMP

 

ขั้นตอนการสักแบบ
งานดอทสกินเฮด SMP

มี 3 ขั้นตอน
ตามมาตรฐานสากล ดังนี้

ครั้งที่1 เป็นขั้นตอนการดอทจุดสี เพื่อปรับสภาพฐานผิวให้เหมือน และใกล้เคียงกับฐานผมโดยรอบ

ครั้งที่2 เป็นการดอทเพิ่มมิติ ความเข้ม และความคมชัดของงาน เพื่อความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น

ครั้งที่3 ก่อนทำการสัก เราจะทำการเลือกเฉดสีให้เหมาะสมกับสีเส้นผมจริง และตรวจรายละเอียดความกลมกลืนโดยรวมทั้งหมด ส่วนเวลาที่ใช้ในการสักไรผมนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดและความกว้างในบริเวณนั้นๆ

สักสกินเฮด SMP

 

ขั้นตอน การสักแบบ งานดอทสกินเฮด SMP

มี 3 ขั้นตอนตามมาตรฐานสากล ดังนี้

ครั้งที่1 เป็นขั้นตอนการดอทจุดสี เพื่อปรับสภาพฐานผิวให้เหมือนและใกล้เคียงกับฐานผมโดยรอบ

ครั้งที่2 เป็นการดอทเพิ่มมิติ ความเข้ม และความคมชัดของงาน เพื่อความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น

ครั้งที่3 ก่อนทำการสัก เราจะทำการเลือกเฉดสีให้เหมาะสมกับสีเส้นผมจริง และตรวจรายละเอียดความกลมกลืนโดยรวมทั้งหมด ส่วนเวลาที่ใช้ในการสักไรผมนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดและความกว้างในบริเวณนั้นๆ

เรามีระดับความลึก
ในการลงสี
ที่ไม่กระทบกระเทือน
ต่อรากผมเดิมที่มี
สีจึงมีระยะเวลา
ติดผิวนานประมาณ 5-8 ปี
ซึ่งแตกต่างจากวิธีการสัก
ชนิดอื่นตามร่างกาย

เรามีระดับความลึกในการลงสีที่ไม่กระทบกระเทือนต่อรากผมเดิมที่มีสี

จึงมีระยะเวลาติดผิวนานประมาณ 5-8 ปี ซึ่งแตกต่างจากวิธีการสักชนิดอื่นตามร่างกาย

สักสกินเฮดยอดนิยม

สักสกินเฮดยอดนิยม

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักสกินเฮดยอดนิยม

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักสกินเฮดมืออาชีพ

สักสกินเฮดมืออาชีพ

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักสกินเฮดมืออาชีพ

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักสกินเฮดอันดับหนึ่ง

สักสกินเฮดอันดับหนึ่ง

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักสกินเฮดอันดับหนึ่ง

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักสกินเฮดยอดฮิต

สักสกินเฮดยอดฮิต

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักสกินเฮดยอดฮิต

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักสกินเฮดยอดนิยม

สักสกินเฮดยอดนิยม

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักสกินเฮดยอดนิยม

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักสกินเฮดมืออาชีพ

สักสกินเฮดมืออาชีพ

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักสกินเฮดมืออาชีพ

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักสกินเฮดอันดับหนึ่ง

สักสกินเฮดอันดับหนึ่ง

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักสกินเฮดอันดับหนึ่ง

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักสกินเฮดยอดฮิต

สักสกินเฮดยอดฮิต

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักสกินเฮดยอดฮิต

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สีและอุปกรณ์เฉพาะทาง

    เรานำเข้าสีสักเฉพาะทาง มาจากประเทศเยอรมัน ได้มาตรฐานความปลอดภัยยุโรป ISO 2000 และอุปกรณ์ที่ใช้ สะอาด ปลอดภัย ผ่านการฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะเข็มสักใช้เข็มใหม่ทุกครั้ง ไม่มีประวัติการแพ้ หรือติดเชื้อใดไปจากสถาบันฯ

.

สีและอุปกรณ์เฉพาะทาง

    เรานำเข้าสีสักเฉพาะทางมาจากประเทศเยอรมัน ได้มาตรฐานความปลอดภัยยุโรป ISO 2000 และอุปกรณ์ที่ใช้ สะอาด ปลอดภัย ผ่านการฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะเข็มสักใช้เข็มใหม่ทุกครั้ง ไม่มีประวัติการแพ้ หรือติดเชื้อใดไปจากสถาบันฯ

.

MASTER
Sophie Chanya

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสักสกินเฮด
สักศีรษะล้าน
สักไรผม
ปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ
SMP Specialist
Hairline-Scar
Camouflaging

 

  สักสกินเฮดปรับทรงหน้าผาก นำความมั่นใจกลับมาให้คุณในทันที SMP คือเทคนิคการฝังสีบนผิวที่มีความลึกในระดับความปลอดภัย ไม่กระทบกระเทือนกับรากผมเดิมที่มี สีจึงมีช่วงระยะเวลาอยู่บนผิวได้นาน โดยเฉลี่ย 5-8 ปี โดยมีการเลือกใช้โทนสีใกล้เคียง เสมือนฐานผมเดิม หรือสามารถปรับสีให้เข้มเพิ่มมากขึ้นได้ตามความพึงพอใจ และที่สำคัญ งานสักสกินเฮด จะสวยเนียน กลมกลืน ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การ สักสกินเฮด สักไรผม จึงเป็นหนทางเลือกที่ดีที่สุดของผู้ที่ผิดหวังจากการพยายามปลูกถ่ายย้ายรากผม ที่ต้องเสียเวลานานในการรอผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดหวังได้ รวมถึงการพยายามทดลองใช้แชมพู เซรั่ม ทานยา แต่ไม่ได้ผลพอใจ..!

สีที่นำมาใช้ ทางเรา
Scalp Hairline Center®
เป็นที่แรกที่สั่งนำเข้ามา
จากประเทศเยอรมัน
ได้มาตราฐาน
รับรองความปลอดภัย
จากยุโรป

MASTER: Sophie Chanya

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสักสกินเฮด สักศีรษะล้าน สักปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ
SMP Specialist – Hairline-Scar Camouflaging

 

    สักสกินเฮดปรับทรงหน้าผาก นำความมั่นใจกลับมาให้คุณในทันที SMP คือเทคนิคการฝังสีบนผิวที่มีความลึกในระดับความปลอดภัย ไม่กระทบกระเทือนกับรากผมเดิมที่มี สีจึงมีช่วงระยะเวลาอยู่บนผิวได้นาน โดยเฉลี่ย 5-8 ปี โดยมีการเลือกใช้โทนสีใกล้เคียง เสมือนฐานผมเดิม หรือสามารถปรับสีให้เข้มเพิ่มมากขึ้นได้ตามความพึงพอใจ และที่สำคัญ งานสักสกินเฮด จะสวยเนียน กลมกลืน ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การ สักสกินเฮด สักไรผม จึงเป็นหนทางเลือกที่ดีที่สุดของผู้ที่ผิดหวังจากการพยายามปลูกถ่ายย้ายรากผม ที่ต้องเสียเวลานานในการรอผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดหวังได้ รวมถึงการพยายามทดลองใช้แชมพู เซรั่ม ทานยา แต่ไม่ได้ผลพอใจ..!

สีที่นำมาใช้ ทางเรา Scalp Hairline Center ®
เป็นที่แรกที่สั่งนำเข้ามาจากประเทศเยอรมัน ได้มาตราฐานรับรองความปลอดภัยจากยุโรป

รวมผลงาน
และ บริการของเรา

รวมผลงาน และ บริการของเรา

รวมภาพและผลงานของเรา

สักไรผม

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักไรผม

ทุกๆ ปัญหาที่กวนใจคุณ
ไม่ว่าจะเกิดจากผมบาง หัวล้าน
มีรอยแผลเป็นที่หัว ผมร่วง
หน้าผากกว้าง รูปหน้าไม่มีโหงวเฮ้ง
ปัญหาทั้งหมดแก้ได้ด้วยการสักไรผม
เพื่อปรับรูปหน้า เสริมโหงวเฮ้ง
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักคิ้ว 3 มิติ

สักคิ้ว 3 มิติ

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักคิ้ว 3 มิติ

คิ้ว คือ มงกุฎของใบหน้า
อยากมีคิ้วโหงวเฮ้งสวยๆ รวยทรัพย์
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสักคิ้วแบบไหนดี
ไม่รู้ว่าควรจะเลือกร้านสักคิ้วที่ไหน
กลัวเกิดปัญหาภายหลังจากการสักคิ้ว
ปัญหาทั้งหมดแก้ได้ด้วยการสอบถาม
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักขอบตา

สักขอบตา Inner

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักขอบตา Inner

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักปากชมพู

สักปากชมพู

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

สักปากชมพู

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

แก้ไขคิ้วเสีย

รับแก้ไขผลงานเสียจากที่อื่น

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

รับแก้ไขผลงานเสียจากที่อื่น

ทุกๆ ปัญหาที่กำลังก่อกวนจิตใจของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นผมร่วง ผมบาง หัวล้าน
ปัญหารอยแผลเป็นบนหัว คิ้ว และคาง
หน้าผากกว้าง และรูปหน้าไร้โหงวเฮ้ง
ทั้งหมดนี้นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไข
แต่...ก็ยังไม่ใหญ่เท่า ``ผลงานเสีย``
ที่คุณได้รับจากที่อื่น ดังตัวอย่างในภาพนี้
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

รับแก้ไขไรผม
และคิ้วเสียจากที่อื่น

ลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับไรผม, คิ้ว, ขอบตา, ริมฝีปากดำคล้ำ หรือปัญหาอันเกิดจากการเข้าไปใช้บริการในร้านที่ไม่มีคุณภาพ ร้านที่ไม่ได้มาตรฐานในหลายๆ ด้าน ทำให้ผลงานที่ได้รับ กลับกลายเป็นปัญหาที่เจ็บใจ และหนักใจซ้ำเพิ่มขึ้นไปอีก จนทำให้ต้องมองหาร้านที่ให้บริการสักไรผม, สักคิ้ว 3 มิติ, สักขอบตา Inner, หรือสักปากชมพู ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และต้องการคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเข้าใช้บริการ

เพราะการเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งที่มาของอุปกรณ์ มีความสะอาด และที่สำคัญ คือ ฝีมือการสักและการออกแบบคิ้วอย่างมืออาชีพ ทั้งหมดนี้ ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการเลือกร้านที่จะเข้าไปใช้บริการ Scalp Hairline center โดย อาจารย์ เอ้ Swan มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และยินดีเสมอที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ และนำพาลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้บุคลิกภาพและโหงวเฮ้งดูดีขึ้น

.

.

Scalp Hairline center
ขอเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเปลี่ยน
บุคลิกภาพ โหงวเฮ้ง
ของทุกท่าน ให้ดูดี
มั่นใจ สวย-หล่อ
และเฮงได้
โดยไม่ต้องศัลยกรรม!!!

แก้ไขคิ้วเสีย

รับแก้ไขผลงานเสียจากที่อื่น

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

รับแก้ไขผลงานเสียจากที่อื่น

ทุกๆ ปัญหาที่กำลังก่อกวนจิตใจของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นผมร่วง ผมบาง หัวล้าน
ปัญหารอยแผลเป็นบนหัว คิ้ว และคาง
หน้าผากกว้าง และรูปหน้าไร้โหงวเฮ้ง
ทั้งหมดนี้นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไข
แต่...ก็ยังไม่ใหญ่เท่า ``ผลงานเสีย``
ที่คุณได้รับจากที่อื่น ดังตัวอย่างในภาพนี้
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

รับแก้ไขไรผมเสีย และ คิ้วเสียจากที่อื่น

         ลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับไรผม, คิ้ว, ขอบตา, ริมฝีปากดำคล้ำ หรือปัญหาอันเกิดจากการเข้าไปใช้บริการในร้านที่ไม่มีคุณภาพ ร้านที่ไม่ได้มาตรฐานในหลายๆ ด้าน ทำให้ผลงานที่ได้รับ กลับกลายเป็นปัญหาที่เจ็บใจ และหนักใจซ้ำเพิ่มขึ้นไปอีก จนทำให้ต้องมองหาร้านที่ให้บริการสักไรผม, สักคิ้ว 3 มิติ, สักขอบตา Inner, หรือสักปากชมพู ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และต้องการคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเข้าใช้บริการ

        เพราะการเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งที่มาของอุปกรณ์ มีความสะอาด และที่สำคัญ คือ ฝีมือการสักและการออกแบบคิ้วอย่างมืออาชีพ ทั้งหมดนี้ ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการเลือกร้านที่จะเข้าไปใช้บริการ Scalp Hairline center โดย อาจารย์ เอ้ Swan มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และยินดีเสมอที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ และนำพาลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้บุคลิกภาพและโหงวเฮ้งดูดีขึ้น

.

.

Scalp Hairline center

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเปลี่ยนบุคลิกภาพ โหงวเฮ้ง ของทุกท่าน

ให้ดูดี มั่นใจ สวย-หล่อ และเฮงได้โดยไม่ต้องศัลยกรรม!!!

สถาบันสอนสักไรผม
และ คิ้วสากล
แห่งประเทศไทย

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

null

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

null

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

10. เรียนสักปิดหัวล้าน

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

11. เรียนสักปิดหัวล้าน

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

12. เรียนสักปิดหัวล้าน

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักไรผม

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักไรผม

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักคิ้ว 3 มิติ

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักคิ้ว 3 มิติ

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักไรผมปิดทรงหน้าผากกว้าง

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักไรผมปิดหน้าผากกว้าง

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สอนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักคิ้วปรับโหงวเฮ้ง

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

คอร์สเรียน
การสักไรผม
การสักคิ้ว 3 มิติ

หนึ่งในธุรกิจด้านความงามที่มาแรงที่สุดในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นธุรกิจสักไรผมและสักคิ้ว 3 มิติ เพราะเรื่องของการมีไรผม และคิ้วที่สวยได้รูปจะเป็นกรอบช่วยให้ใบหน้าดูเด่น ดูชัดขึ้น ด้วยเหตุนี้…เรื่องของไรผมและคิ้วที่สวยได้รูป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลไปทั่วใบหน้าของทั้งหญิงและชายทุกคน และขณะเดียวกัน อาชีพนี้ก็ยังขาดแคลนช่างที่มีฝีมือ และเป็นที่ต้องการอีกมากในตลาดของธุรกิจนี้

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับตัวเอง และกำลังมองหาสถาบันที่เปิดสอนการสักไรผม และสักคิ้ว 3 มิติอย่างมืออาชีพ Scalp Hairline Center สถาบันสอนและออกแบบไรผมและคิ้วสากลแห่งประเทศไทย คือ มืออาชีพที่เชี่ยวชาญ​ด้านการสักเพื่อความงาม สอนโดยมุ่งเน้นสอนตั้งแต่พื้นฐาน สอนเป็นขั้นเป็นตอน ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยก็สามารถเรียนได้ สอนทั้งแบบตัวต่อตัว และสอนเป็นกลุ่ม เน้นเทคนิคการใช้งานได้จริง วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ สอนจากหัวหุ่นที่เป็นคนจริงๆ ลงมือการทำงานจริงๆ สอนโดย อาจารย์ เอ้ Swan

.

เรียนจบหลักสูตรแล้ว!
รับใบประกาศวุฒิบัตร
จากสถาบันฯ
นำไปประกอบวิชาชีพ
เป็นช่างสักไรผม
ช่างสักคิ้ว 3 มิติ
ฝีมือคุณภาพ

เรียนสักไรผมปรับรูปหน้า

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักไรผมปรับรูปหน้า

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สถาบันสอนสักไรผม และ คิ้วสากล แห่งประเทศไทย

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักไรผม

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักไรผม

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

null

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

10. เรียนสักปิดหัวล้าน

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักคิ้ว 3 มิติ

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักคิ้ว 3 มิติ

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

11. เรียนสักปิดหัวล้าน

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักไรผมปิดทรงหน้าผากกว้าง

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักไรผมปิดหน้าผากกว้าง

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

เรียนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

12. เรียนสักปิดหัวล้าน

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักสกินเฮด

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สอนสักสกินเฮด

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักคิ้วปรับโหงวเฮ้ง

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

คอร์สเรียนการสักไรผม และ การสักคิ้ว 3 มิติ

         หนึ่งในธุรกิจด้านความงามที่มาแรงที่สุดในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นธุรกิจสักไรผมและสักคิ้ว 3 มิติ เพราะเรื่องของการมีไรผม และคิ้วที่สวยได้รูปจะเป็นกรอบช่วยให้ใบหน้าดูเด่น ดูชัดขึ้น ด้วยเหตุนี้…เรื่องของไรผมและคิ้วที่สวยได้รูป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลไปทั่วใบหน้าของทั้งหญิงและชายทุกคน และขณะเดียวกัน อาชีพนี้ก็ยังขาดแคลนช่างที่มีฝีมือ และเป็นที่ต้องการอีกมากในตลาดของธุรกิจนี้

        ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับตัวเอง และกำลังมองหาสถาบันที่เปิดสอนการสักไรผม และสักคิ้ว 3 มิติอย่างมืออาชีพ Scalp Hairline Center สถาบันสอนและออกแบบไรผมและคิ้วสากลแห่งประเทศไทย คือ มืออาชีพที่เชี่ยวชาญ​ด้านการสักเพื่อความงาม สอนโดยมุ่งเน้นสอนตั้งแต่พื้นฐาน สอนเป็นขั้นเป็นตอน ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยก็สามารถเรียนได้ สอนทั้งแบบตัวต่อตัว และสอนเป็นกลุ่ม เน้นเทคนิคการใช้งานได้จริง วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ สอนจากหัวหุ่นที่เป็นคนจริงๆ ลงมือการทำงานจริงๆ สอนโดย อาจารย์ เอ้ Swan

.

.

เรียนจบหลักสูตรแล้ว! รับใบประกาศวุฒิบัตร จากสถาบันฯ

นำไปประกอบวิชาชีพเป็นช่างสักไรผม สักคิ้ว 3 มิติ ฝีมือคุณภาพ

เรียนสักไรผมปรับรูปหน้า

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline center

เรียนสักไรผมปรับรูปหน้า

ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี
Scalp Hairline center
(By อ. เอ้ Swan)
Tel. 087-7305675, 090-3234085
Line ID: hairlinecenter
Line@ ID: @swanbeautyshop

สีสักไรผม สีสักสกินเฮด
Black Swan
เกรด Premium

สีสักไรผม สีสักสกินเฮด Black Swan เกรด Premium

สีสักไรผม สีสักสกินเฮด Black Swan

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแชร์ให้ ครูเอ้ (Master Swan)

บริการรับ
สักไรผมปรับรูปหน้า
สักสกินเฮดยอดนิยม
สักคิ้ว 3 มิติ 6 มิติ
สักขอบตา Inner
สักปากชมพู
แก้ปัญหาไรผมเสียจากที่อื่น
แก้ปัญหาคิ้วเสียจากที่อื่น

บริการรับ

โดย อาจารย์ เอ้ Swan

Mobile: 087-7305675, 090-3234085

ผลลัพธ์
อาจมีการเปลี่ยนไป
แล้วแต่บุคคล

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนไป แล้วแต่บุคคล

   Scalp Hairline Center คือ สถาบันสอน ออกแบบ และ บริการสักไรผมและคิ้ว 3 มิติ สักขอบตาบน-ล่าง (Inner) สักปากชมพู รวมถึงบริการแก้ไขไรผมและคิ้วที่เสียมาจากที่อื่น

   หากท่านกำลังมองหาร้านที่ให้ บริการสักไรผมและคิ้ว 3 มิติ และต้องการคำแนะนำก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการ อาจารย์ เอ้ Swan และทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ พร้อมที่จะพาทุกท่านที่ไว้วางใจมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้บุคลิกภาพของท่านดูดีขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจ ซึ่งการบริการของ อ.เอ้ Swan นั้น ลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นบริการที่ให้ด้วยความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

   ดังนั้น Scalp Hairline Center ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับโหงวเฮ้งของชีวิตท่านให้ดูดีขึ้น มั่นใจ และสวยหล่อได้โดยไม่ต้องศัลยกรรม!

   การสักไรผม คือ การใช้ศิลปะการสร้างลายเส้นเล่นสี เน้นความหนักเบาให้คล้ายเส้นผมจริง ในขอบเขตที่เหมาะสม และไม่หลอกตา เพื่อช่วยปรับโครงหน้าผาก ปรับรูปหน้า ปกปิดส่วนบกพร่อง และเพิ่มเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในทุกปัญหา หน้าผากกว้าง ผมบาง รอยแสกกว้าง รอยแผลเป็น และศรีษะล้าน ซึ่งต้องสร้างสรรค์โดย ฝีมือ ของช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น ที่สามารถนำความมั่นใจกลับมาให้ท่านได้โดยเร็วพลัน

   ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผม เช่น ผมร่วง ผมบาง หน้าผากกว้าง ศีรษะล้าน รอยแผลเป็นที่ศีรษะ ต้องการสักไรผมเพื่อช่วยแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง ต้องการเพิ่มผมหนา ต้องการปรับรูปหน้า เสริมโหงวเฮ้ง ต้องการปิดกลบลบรอยแผลเป็นที่ศีรษะ การสักไรผม ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางเลือก สำหรับผู้ที่ผิดหวังจากทุกกรรมวิธีการ หรือทดลองใช้ทุกผลิตภัณฑ์ในการสร้างเส้นผมธรรมชาติ …แต่ไม่ได้ผล!!!

   “คิ้ว” ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของใบหน้า ซึ่งหลายคนมีความเชื่อว่า “คิ้ว” สามารถบ่งบอกถึงจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ดังนั้น รูปลักษณะของคิ้วที่ดีที่เหมาะกับรูปหน้า เป็นสิ่งที่ส่งผลทำให้ใบหน้าดูสวยโดดเด่น ทั้งยังบ่งบอกถึงการมีโหงวเฮ้งที่ดีมีวาสนาอีกด้วย

   ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับคิ้ว เช่น ขนคิ้วแหว่ง คิ้วเบี้ยว ขนคิ้วร่วง รูปคิ้วไม่เท่ากัน คิ้วตก คิ้วโล้น คิ้วบางเกินไป คิ้วหนาเกินไป คิ้วรกจนดูยุ่งเหยิง รอยแผลเป็นที่คิ้ว ทำให้ดูสูญเสียบุคลิกภาพที่ดี ต้องการแก้ไขปัญหา โดยการทำคิ้วใหม่ให้ได้คิ้วที่สวยงามเหมาะกับใบหน้า และเพื่อเป็นการเสริมโหงวเฮ้งของตนเองให้ดูดียิ่งขึ้น การทำ “คิ้ว 3 มิติ” ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หลายคนนิยมเลือกมาใช้กัน

   เชื่อว่า…ผู้หญิงทุกคนต่างต้องการมีดวงตาคู่ที่สวยงาม คม โต ด้วยกันทุกคน แต่ในความเป็นจริง ผู้หญิงทุกคนใช่ว่าจะมีดวงตาคู่สวยด้วยกันทุกคน จึงทำให้ผู้หญิงหลายคนพยายามกรีดอายไลเนอร์เท่าไหร่ก็เอาสวยไม่ได้สักที ในที่สุดก็หันไปหาเข้าร้านสักขอบตา เอาแบบว่าตื่นเช้ามาก็สวยเลย โดยไม่ต้องมานั่งกรีดอายไลน์เนอร์ให้ยุ่งยาก

   การ สักขอบตาอินเนอร์ ถือเป็นวิธีเพิ่มความกลม คม โตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติให้กับขอบของดวงตาคู่สวย เเละช่วยลดเวลาในการเเต่งหน้า โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยชำนาญในการกรีดอายไลเนอร์ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการที่จะทำให้ดวงตาทั้งสองข้างสวยเท่ากัน อีกทั้งการ สักขอบตาอินเนอร์ ยังช่วยลดค่าเครื่องสำอางประเภทเเต่งขอบตาอย่างอายไลน์เนอร์ได้อีกด้วย นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สาวๆ หลายคนนิยมหันมาให้ความสนใจสักขอบตาอินเนอร์กัน

   “ปาก” ถือเป็นจุดสำคัญที่ถูกโฟกัสไม่แพ้ส่วนอื่นๆ บนใบหน้า การมีรูปปากสวยแบบอมชมพู จะช่วยปรับรูปหน้าให้ดูดีมีเสน่ห์ ดังนั้น ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีปัญหาริมฝีปากดำ ปากคล้ำ ปากสีซีด ปากแห้งลอก หรือปากแพ้ลิปสติก ปัญหาเหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกกังวลจนหมดความมั่นใจ เพราะการมีปากสีดำคล้ำมันย่อมดูไม่สวยงามอย่างแน่นอน คนส่วนมากจึงอยากมีปากสวยแบบอมชมพู

   การ สักปากชมพู คือ เทรนด์ศัลยกรรมใหม่มาแรงที่หนุ่มสาวหลายๆ คนต้องการทำเพื่อแก้ไขริมฝีปากที่ดำคล้ำ ให้มีสีสวยอมชมพู แลดูอ่อนกว่าวัย มีความสดใส อีกทั้งยังช่วยเสริมโหงวเฮ้งให้ใบหน้าดูดีตลอดเวลาอีกด้วย

   การ สักปากชมพู จะทำให้ปากมีสีสวย สดใส สีดำคล้ำจะหมดไป เวลาทาลิปสติกเเล้ว ปากจะสวยกว่าปากที่ไม่ได้สัก และวันไหนที่เร่งรีบจนไม่มีเวลาเเต่งหน้า ก็ยังมีปากสีชมพูที่ทำให้ใบหน้าแลดูสดใสเป็นธรรมชาติ

        ปัญหาผมร่วง ผมบาง หน้าผากกว้าง หัวล้าน  ขนคิ้วแหว่ง ขนคิ้วร่วง ขนคิ้วรก คิ้วไม่เท่ากัน ขอบตาไม่สวย สีปากดำคล้ำ นับเป็นปัญหาที่เจ้าของต้องการแก้ไข ซึ่งหลายคนได้ลงทุนแก้ไขปัญหาด้วยการสักไรผม หรือสักคิ้ว 3 มิติตามที่ตัวเองต้องการ ด้วยความหวังว่าผลงานจะออกมาดีในครั้งเดียว แต่พอเอาเข้าจริงๆ ผลงานกลับไม่ได้ออกมาเหมือนที่หวังไว้ แทนที่จะได้ไรผมที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ แต่กลับได้ไรผมที่เจ้าตัวเห็นแล้วรับไม่ได้ หรือได้คิ้วที่เข้มเกินไป คิ้วตกเกินไป ทำแล้วหน้าดุเกินไป จนกลายเป็นทุกข์ เพราะคิ้วที่สักอย่างถาวรแล้ว มันจะติดอยู่บนใบหน้าไปตลอดนั่นเอง

.

สถาบันสอน ออกแบบ และบริการสักไรผม สักคิ้ว 3 มิติ

สักขอบตาบน-ล่าง (Inner) และสักปากชมพู โดย อาจารย์ เอ้ Swan

   เรามีบริการแก้ไขปัญหาไรผมเสีย และคิ้วเสียทุกอาการ โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์มามากกว่า 10,000 ชั่วโมง สามารถตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาไรผม หรือคิ้วที่ผ่านการสักมาแล้ว แล้วลูกค้าเกิดความไม่พอใจ หรือได้รับบริการที่ไม่ถูกวิธี โดยทางผู้เชี่ยวชาญจะแก้ทรงคิ้วเดิมที่มีปัญหาให้ใหม่ เพื่อให้ได้ทรงคิ้วที่ได้รูปรับกับใบหน้า ดูมีมิติ และมีความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด ตามความต้องการของลูกค้า

.

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน การสอน การออกแบบ หรือการให้บริการ

สักไรผม สักคิ้ว 3 มิติ สักขอบตาบน-ล่าง (Inner)

สักปากชมพู หรือแก้ไขไรผม และคิ้วเสียมาจากที่อื่น

ติดต่อมาปรึกษากับ อาจารย์ เอ้ Swan โดยตรงก่อนได้

.

ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย!

.

Mobile: 087-7305675, 090-3234085

Add Friend เพิ่มเพื่อน
Line@ ID: @swanbeautyshop

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน… ที่ให้ความไว้วางใจ และมาใช้บริการของเรา

สถาบันสอนสักไรผม สักสกินเฮดยอดนิยม สักคิ้วสากลแห่งประเทศไทย

เรามีความตั้งใจ และเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

บริการของเรา
รีวิวผลงานผ่าน YouTube
สักไรผมเติมเต็มผมบาง

สักไรผม เติมเต็มผมบาง

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักไรผมเติมเต็มผมบาง

ผมบาง ผมร่วง หน้าผากกว้าง ศีรษะล้าน
มีรอยแผลเป็นที่ศีรษะ รูปหน้าไม่มีโหงวเฮ้ง
ปัญหาทั้งหมดแก้ไขได้ด้วยการสักไรผม
เพื่อปรับรูปหน้า เสริมราศรี เสริมโหงวเฮ้ง
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Scalp Hairline Center
(อ. เอ้ Swan)
Mobile: 087-7305675, 090-3234085
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักไรผมแก้ปัญหาผมบาง

สักไรผม แก้ปัญหาผมบาง

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักไรผมแก้ปัญหาผมบาง

ผมร่วง ผมบาง หน้าผากกว้าง ศีรษะล้าน
มีรอยแผลเป็นที่ศีรษะ รูปหน้าไม่มีโหงวเฮ้ง
ปัญหาทั้งหมดแก้ไขได้ด้วยการสักไรผม
เพื่อปรับรูปหน้า เสริมราศรี เสริมโหงวเฮ้ง
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Scalp Hairline Center
(อ. เอ้ Swan)
Mobile: 087-7305675, 090-3234085
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักไรผมปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ

สักไรผม ลบรอยแผลเป็นที่ศีรษะ

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักไรผมปิดรอยแผลเป็นที่ศีรษะ

มีรอยแผลเป็นที่ศีรษะ ผมร่วง ผมบาง
หน้าผากกว้าง ศีรษะล้าน รูปหน้าไม่มีโหงวเฮ้ง
ปัญหาทั้งหมดแก้ไขได้ด้วยการสักไรผม
เพื่อปรับรูปหน้า เสริมราศรี เสริมโหงวเฮ้ง
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Scalp Hairline Center
(อ. เอ้ Swan)
Mobile: 087-7305675, 090-3234085
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักไรผมปิดศีรษะล้าน

สักไรผมปิดศีรษะล้าน

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักไรผมปิดศีรษะล้าน

ศีรษะล้าน มีรอยแผลเป็นที่ศีรษะ
ผมร่วง รูปหน้าไม่มีโหงวเฮ้ง
ปัญหาทั้งหมดแก้ไขได้ด้วยการสักไรผม
เพื่อปรับรูปหน้า เสริมราศรี เสริมโหงวเฮ้ง
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Scalp Hairline Center
(อ. เอ้ Swan)
Mobile: 087-7305675, 090-3234085
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักสกินเฮดยอดนิยม

สักสกินเฮดยอดนิยม

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักสกินเฮดยอดนิยม

ศีรษะล้าน มีรอยแผลเป็นที่ศีรษะ ผมร่วง
ผมบาง หน้าผากกว้าง รูปหน้าไม่มีโหงวเฮ้ง
ปัญหาทั้งหมดแก้ไขได้ด้วยการสักไรผม
เพื่อปรับรูปหน้า เสริมราศรี เสริมโหงวเฮ้ง
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Scalp Hairline Center
(อ. เอ้ Swan)
Mobile: 087-7305675, 090-3234085
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักไรผม ปิดหน้าผากกว้าง

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักไรผมปิดศีรษะล้าน

หน้าผากกว้าง ศีรษะล้าน มีรอยแผลเป็นที่ศีรษะ
ผมร่วง ผมบาง รูปหน้าไม่มีโหงวเฮ้ง
ปัญหาทั้งหมดแก้ไขได้ด้วยการสักไรผม
เพื่อปรับรูปหน้า เสริมราศรี เสริมโหงวเฮ้ง
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Scalp Hairline Center
(อ. เอ้ Swan)
Mobile: 087-7305675, 090-3234085
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักไรผม ปรับรูปหน้า

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักไรผมปรับรูปหน้า

สักไรผมปรับรูปหน้า เสริมราศรี เสริมโหงวเฮ้ง
หน้าผากกว้าง ศีรษะล้าน มีรอยแผลเป็นที่ศีรษะ
ผมร่วง ผมบาง รูปหน้าไม่มีโหงวเฮ้ง
ปัญหาทั้งหมดแก้ไขได้ด้วยการสักไรผม
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Scalp Hairline Center
(อ. เอ้ Swan)
Mobile: 087-7305675, 090-3234085
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักคิ้ว 3 มิติ เสริมโหงวเฮ้ง

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักคิ้ว 3 มิติเสริมโหงวเฮ้ง

คิ้วแหว่ง คิ้วบาง ขนคิ้วร่วง คิ้วรก คิ้วสั้น
คิ้วทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน หรือคิ้วเสียมาจากที่อื่น
ปัญหาทั้งหมดแก้ไขได้ด้วยการสักคิ้ว 3 มิติ
เพื่อปรับรูปหน้า เสริมราศรี เสริมโหงวเฮ้ง
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Scalp Hairline Center
(อ. เอ้ Swan)
Mobile: 087-7305675, 090-3234085
Line@ ID: @swanbeautyshop

สอนสักคิ้วลายเส้น

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สอนสักคิ้วลายเส้น

หากคุณสนใจการสักคิ้ว 3 มิติอย่างมืออาชีพ
การลงน้ำหนักเสมือนเส้นขนคิ้วจริงมากที่สุด
การออกแบบทรงคิ้วให้กลมกลืนกับใบหน้า
เพื่อปรับรูปหน้า เสริมราศรี เสริมโหงวเฮ้ง
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Scalp Hairline Center
(อ. เอ้ Swan)
Mobile: 087-7305675, 090-3234085
Line@ ID: @swanbeautyshop

สอนสักคิ้ว+สักไรผมสากล

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สอนสักคิ้ว+สักไรผมสากล

ถ้าการสักคิ้ว 3 มิติมีความถูกต้องตามหลักโหงวเฮ้ง
และการออกแบบทรงคิ้วที่มีความกลมกลืนกับใบหน้า
ก็จะทำให้รูปหน้าดูโดดเด่น มีเสน่ห์ ชวนให้น่ามอง
ทั้งยังช่วยเสริมบุคลิกภาพ ประหยัดเวลาการแต่งหน้า
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Scalp Hairline Center
(อ. เอ้ Swan)
Mobile: 087-7305675, 090-3234085
Line@ ID: @swanbeautyshop

สักขอบตา Inner

ผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่บุคคล
Scalp Hairline Center

สักขอบตา Inner

เขียนขอบตากี่ครั้งๆ ก็เบี้ยว ดูไม่เคยเท่ากัน
ทำให้ขาดความมั่นใจในฝีมือของตัวเอง
ปัญหาทั้งหมดแก้ไขได้ด้วยการสักขอบตา (Inner)
เพื่อปรับรูปหน้า เสริมราศรี เสริมโหงวเฮ้ง
ติดต่อปรึกษากับ อ. เอ้ Swan ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Scalp Hairline Center
(อ. เอ้ Swan)
Mobile: 087-7305675, 090-3234085
Line@ ID: @swanbeautyshop

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแชร์ให้ ครูเอ้ (Master Swan)