ราคาคอร์สเรียน

คอร์สสอนให้คุณเป็นมืออาชีพ สอนโดย ครูมืออาชีพ สอนสักไรผม, สักสกินเฮด SMP, สักคิ้ว 3 มิติ 6 มิติ สักขอบตา Inner, สักปากชมพู, แก้ปัญหาผลงานเสียมาจากที่อื่น   สอนโดย อาจารย์ เอ้ (Swan) Mobile: 087-7305675, 093-6988282 มีคำกล่าวไว้ว่า…บุคคลผู้ใดก็ตามที่ทำงานนั้นๆ อย่างต่อเนื่องได้ยาวนานเกิน 10,000 ชั่วโมง บุคคลผู้นั้นจะถูกยกย่องว่าเป็น Professional หรือเป็น “มืออาชีพ” และได้พัฒนาตนเองด้วยการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอๆ เพื่องานที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์นั้นๆ มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจใคร่รู้ทุกคนได้อย่างถึงที่สุด อาจารย์ เอ้ Swan คือ บุคคลผู้หนึ่ง ที่ผ่านการทำงานที่ตัวเองรักมาแล้วหลายหมื่นชั่วโมง ทั้งยังได้พัฒนาตนเอง ด้วยการศึกษาหาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ บุกเบิก เทคนิคใหม่ๆ ให้กับวงการสักไรผมและคิ้ว 3 มิติ จนกลายเป็น “คอร์สเรียน” ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการเรียนรู้…

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแชร์ให้ ครูเอ้ (Master Swan)